Εγγραφή

Κατηγορία Έως το τέλος των αξιολογήσεων Μετά από 15/03/2019
Σύνεδροι € 120 € 150
Φοιτητές € 40 € 50

 

*Οι φοιτητές (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί – διδακτορικοί) οφείλουν να επιδείξουν το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο φοίτησης.

Ως αποδεικτικό έγγραφο φοίτησης θεωρούνται τα:

  • Φοιτητικό πάσο
  • Επίσημο έγγραφο σχολής
  • Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απόδειξης (π.χ. email αποδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα)

**Η εγγραφή περιλαμβάνει

  • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
  • Πρόγραμμα συνεδρίου
  • Συνεδριακό υλικό
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

 

Cancellation Policy

 

‘Εως τις 16.04.2019 50% επιστροφή του ποσού εγγραφής
Μετά τις 16.04.2019 0% επιστροφή του ποσού εγγραφής