Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή

Ψιλοβίκος Άρης, Πρόεδρος Συνεδρίου Π.Θ. – Τ.Γ.Ι.Υ.Π.
Φαρσιρώτου Ευαγγελία, Αντιπρόεδρος Συνεδρίου ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τμήμα Πολ. Μηχ. Τ.Ε.
Θεοδοσίου Νικόλαος Α.Π.Θ. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Καρπούζος Δημήτριος Α.Π.Θ. – Τμήμα Γεωπονίας
Καρατζάς Γεώργιος Πολυτεχνείο Κρήτης – Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Κορμάς Κωνσταντίνος Π.Θ. – Τ.Γ.Ι.Υ.Π.
Κωτσόπουλος Σπυρίδων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τμήμα Πολ. Μηχ. Τ.Ε.
Λουκάς Αθανάσιος Α.Π.Θ. – Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ/κών
Μπαλτάς Ευάγγελος ΕΜΠ – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη  Μαρία Π.Θ. Τμήμα Γ.Φ.Π.Α.Π.
Τσακίρης Γεώργιος Ε.Μ.Π. – Σχολή Αγρονόμων – Τοπογράφων
Τσιχριντζής Βασίλειος Ε.Μ.Π. – Σχολή Αγρονόμων – Τοπογράφων