Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι η περίοδος υποβολής εργασιών έχει ολοκληρωθεί.

Κρίσιμες ημερομηνίες:

Μέχρι 22/03/2019            Ολοκλήρωση των κρίσεων και επιστροφή των εργασιών στους συγγραφείς για διορθώσεις

Μέχρι 31/03/2019            Επανυποβολή των εργασιών διορθωμένων για δημοσίευση στον τόμο ηλεκτρονικών πρακτικών