Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Κορμάς Κωνσταντίνος Π.Θ. – Τμήμα Γ.Ι.Υ.Π.
Κωτσόπουλος Σπυρίδων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τμήμα Πολ. Μηχ. Τ.Ε.
Φαρσιρώτου Ευαγγελία ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τμήμα Πολ. Μηχ. Τ.Ε.
Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη Μαρία Π.Θ. Τμήμα Γ.Φ.Π.Α.Π.
Ψιλοβίκος Άρης Παν. Θεσσαλίας – ΕΥΕ – Τμήμα Γ.Ι.Υ.Π.
Αγγελάκη Αναστασία Παν. Θεσσαλίας, Δρ. ΕΔΙΠ, Τμήμα Γ.Φ.Π.Α.Π.
Καραμούτσου Λαμπρινή Παν. Θεσσαλίας, Υπ. Δρ. Τ.Γ.Ι.Υ.Π.
Κοντός Ιωάννης ΤΕΙ Θεσσαλίας, Δρ. Μηχ.
Λαζαρίδου Αντιγόνη Παν. Θεσσαλίας, Επ. Συνεργάτης, MSc
Ξαφούλης Νικόλαος ΤΕΙ Θεσσαλίας, Επ. Συνεργάτης, MSc
Πετρωτού Αλεξάνδρα Παν. Θεσσαλίας, ΕΤΕΠ, Τ.Γ.Ι.Υ.Π.
Σαραντοπούλου Άννα Παν. Θεσσαλίας, ΕΤΕΠ, Τ.Γ.Ι.Υ.Π.