Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Ψιλοβίκος Άρης, Πρόεδρος Συνεδρίου Παν. Θεσσαλίας – ΕΥΕ – Τμήμα Γ.Ι.Υ.Π.
Φαρσιρώτου Ευαγγελία, Αντιπρόεδρος Συνεδρίου ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τμήμα Πολ. Μηχ. Τ.Ε.
Κορμάς Κωνσταντίνος Π.Θ. – Τμήμα Γ.Ι.Υ.Π.
Κωτσόπουλος Σπυρίδων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τμήμα Πολ. Μηχ. Τ.Ε.
Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη Μαρία Π.Θ. Τμήμα Γ.Φ.Π.Α.Π.
Αγγελάκη Αναστασία Παν. Θεσσαλίας, Δρ. ΕΔΙΠ, Τμήμα Γ.Φ.Π.Α.Π.
Καραμούτσου Λαμπρινή Παν. Θεσσαλίας, Υπ. Δρ. Τ.Γ.Ι.Υ.Π.
Κοντός Ιωάννης ΤΕΙ Θεσσαλίας, Δρ. Μηχ.
Λαζαρίδου Αντιγόνη Παν. Θεσσαλίας, Επ. Συνεργάτης, MSc
Ξαφούλης Νικόλαος ΤΕΙ Θεσσαλίας, Επ. Συνεργάτης, MSc
Πετρωτού Αλεξάνδρα Παν. Θεσσαλίας, ΕΤΕΠ, Τ.Γ.Ι.Υ.Π.
Σαραντοπούλου Άννα Παν. Θεσσαλίας, ΕΤΕΠ, Τ.Γ.Ι.Υ.Π.