Χώρος Διεξαγωγής

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Οδός Φυτόκου, 38 445
Νέα Ιωνία, Μαγνησία